73. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji su podnijeli poslanici: Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković;
  2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Ranko Krivokapić, Džavid Šabović i Draginja Vuksanović Stanković; i
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 24.04.2019. 14:00h
Kraj događaja 24.04.2019. 16:00h