73. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija:Plava sala


 

Dnevni red:

 

  1. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG;
  2. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije; i
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 26.09.2019. 13:00h
Kraj događaja 26.09.2019. 15:00h