71. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon

Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini i
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 28.03.2019. 12:00h
Kraj događaja 28.03.2019. 13:00h