70. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Dva amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Jovanka Laličić, klasifikacioni broj 28-2/20-4/3, EPA 992 XXVI, od 24. 06. 2020. godine.

Event Properties

Početak događaja 01.07.2020. 11:30h
Kraj događaja 01.07.2020. 13:00h