70. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog plana rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2019. godinu i
  2. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 25.03.2019. 11:00h
Kraj događaja 25.03.2019. 12:00h