69. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

- Zapisnik sa 65. sjednice -

  1. Razmatranje Predloga zaključaka sa 65. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”;
  2. Razmatranje Predloga zaključaka sa 66. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu: „Primjena Zakona o šumama”;
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 05.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 05.12.2019. 13:00h