69. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


D N E V N I  R E D:

 

KONSULTATIVNO SASLUŠANJE NA TEMU: „Stanje u oblasti energetske efikasnosti i planirane aktivnosti u svijetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije“

Na sjednicu su pozvani predstavnici:

  • Ministarstva ekonomije;
  • Zajednica opština Crne Gore;
  • Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju(GIZ); kao i
  • Nevladinih organizacija:
    - Građanska alijansa,
    - Expeditio i
    - Crnogorski centar energetske efikasnosti.

 

Event Properties

Početak događaja 25.03.2019. 10:00h
Kraj događaja 25.03.2019. 11:00h