68. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED:

 

  1. Amandmani (7) na Predlog zakona o državnim nagradama, koje su podnijeli poslanici:
  • dr Dragutin Papović i Momčilo Martinović (2);
  • Andrija Popović (3);
  • Genci Nimanbegu (2).

Event Properties

Početak događaja 06.02.2019. 12:45h
Kraj događaja 06.03.2019. 13:45h