68. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama;
  2. Predlog izvještaja o radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2018. godinu;
  3. Predlog plana rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2019. godinu i
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 05.03.2019. 10:00h
Kraj događaja 05.03.2019. 11:30h