67. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


 

Dnevni red:

-Zapisnik sa 61. sjednice-

-Zapisnik sa 62. sjednice-

 

  1. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 22.11.2019. 13:30h
Kraj događaja 22.11.2019. 14:30h