67. sjednica Administrativnog odbora

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Pokretanje postupka imenovanja jednog člana Savjeta RTCG;
  2. Pokretanje postupka imenovanja dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 14.06.2019. 14:00h
Kraj događaja 14.06.2019. 15:30h