66. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Plava sala


D N E V N I   R E D:

 

KONSULTATIVNO SASLUŠANJE

 

TEMA: “PRIMJENA ZAKONA O ŠUMAMA

****

Na Konsultativno saslušanje pozvani su:

  • Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, mr Milutin Simović;
  • Direktor Uprave za šume, Nusret Kalač.

 

Event Properties

Početak događaja 18.11.2019. 13:00h
Kraj događaja 18.11.2019. 14:00h