66. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 18.11.2019. 11:30h
Kraj događaja 18.11.2019. 13:00h