65. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strancima;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji;
  4. Razmatranje Inicijative za ocjenu ustavnosti člana 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (,,Službeni list Crne Gore“, br. 31/17).

Event Properties

Početak događaja 24.10.2018. 14:00h
Kraj događaja 24.10.2018. 15:30h