64. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

Zapisnik sa 60. sjednice -

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini;
  2. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 31.10.2019. 11:00h
Kraj događaja 31.10.2019. 13:00h