64. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Odlučivanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore na osnovu čl. 110b i 110c Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi sa opomenama izrečenim na Trećoj i Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, sjednici Prvog vanrednog zasijedanja u 2019. godini i Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini;
  2. Predlog odluke o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 18.04.2019. 12:00h
Kraj događaja 18.04.2019. 13:30h