62. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija:Plavi salon


DNEVNI RED:

 

- Usvajanje zapisnika sa 59, 60. i 61. sjednice Odbora -

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila s Implementacionim sporazumom.

 

Event Properties

Početak događaja 27.09.2019. 12:00h
Kraj događaja 27.09.2019. 14:00h