62. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

  1. Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora za 2018. godinu;
  2. Plan rada Administrativnog odbora za 2019. godinu; i
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 06.03.2019. 11:00h
Kraj događaja 06.03.2019. 13:00h