61. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

  1. Amandmani na predlog zakona o radu:

    - 24 amandmana koje su podnijeli poslanici dr Suad Numanović, Jovanka Laličić, dr Nedžad Drešević i Maja Bakrač (klasifikacioni broj 19-1/19-3/3 EPA 881 od 18. 12. 2019. godine);
    - amandman koji je podnijela Vlada Crne Gore (klasifikacioni broj 19-1/19-3/5 EPA 881 od 18. 12. 2019. godine).

Event Properties

Početak događaja 20.12.2019. 9:00h
Kraj događaja 20.12.2019. 10:30h