61. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Zgrada Skupštine Prijestonice Cetinje


Dnevni red:

  1. Predlog za imenovanje savjetnika Potpredsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/19-15 od 13. februara 2019. godine; i
  2. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja.

 

Event Properties

Početak događaja 01.03.2019. 11:00h
Kraj događaja 01.03.2019. 13:00h