59. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 57. i 58. sjednice Odbora -

 

  1. Pokretanje postupka imenovanja Savjeta RTCG;
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 25.01.2019. 13:00h
Kraj događaja 25.01.2019. 15:00h