57. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

  1. Razmatranje Predloga zaključaka sa 54. sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na kojoj je održano konsultativno saslušanje na temu: „Položaj i socio - ekonomski status zdravstvenih radnika u Crnoj Gori“ i
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 22.11.2019. 10:45h
Kraj događaja 22.11.2019. 12:00h