56. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Zapisnik sa 49. sjednice Odbora-

- Zapisnik sa 50. sjednice Odbora -

- Zapisnik sa 51. sjednice Odbora-

- Zapisnik sa 52. sjednice Odbora-

  1. Predstavka kojom se inicira kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića i ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića, koju je podnijela NVO “MANS”, u ime NVO “MANS”, NVO “Green Home” i NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica”;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 25.07.2019. 10:00h
Kraj događaja 25.07.2019. 11:30h