56. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 13.11.2018. 11:30h
Kraj događaja 13.11.2018. 14:00h