54. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

 

  1. Kontrolno saslušanje Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva na temu: ,,Razvojna politika Aerodroma Crne Gore u svijetlu predloženog koncesionog akta“.

Event Properties

Početak događaja 31.10.2018. 13:00h
Kraj događaja 31.10.2018. 14:00h