53. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, sa aneksima;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena;
  5. Predlog odluke o prihvatanju Ugovora o izvršenju Put Opcije.

Event Properties

Početak događaja 27.04.2018. 10:00h
Kraj događaja 27.04.2018. 12:00h