53. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 46, 47, 48, 49, 50, 51. i 52. sjednice Odbora -

  1. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova za 2018. godinu.

Event Properties

Početak događaja 15.05.2019. 12:00h
Kraj događaja 15.05.2019. 13:30h