53. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Nikola Rakočević i Jovanka Laličić, sa sedam amandmana (23-1/8-4/2) predlagača;

 

  1. Predlog zakona o akademskom integritetu (član 137 stav 3 Poslovnika);

 

  1. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača 2015-2018 za period jul 2017. – jun 2018. godine i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 26.10.2018. 10:00h
Kraj događaja 26.10.2018. 11:30h