52. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju „Resolute Support – (RS)“ u Avganistanu;

 

  1. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo;

 

  1. Razmatranje Rješenja o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 9a, 9b, člana 9d stav 2 alineja 3, čl. 9e i 9f i člana 10 st. 4 i 5 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list RCG“, broj 65/01 i „Službeni list CG“, br. 75/10, 9/15 i 44/17).

Event Properties

Početak događaja 19.03.2018. 10:30h
Kraj događaja 19.03.2018. 11:30h