52. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Plava sala


 

Dnevni red: 

 

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu, koji su podnijele poslanice dr Branka Bošnjak, dr Ljiljana Đurašković, dr Vera Bulatović i Marina Jočić;
  2. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijele poslanice dr Branka Bošnjak, dr Ljiljana Đurašković, dr Vera Bulatović i Marina Jočić; i
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 17.09.2019. 13:00h
Kraj događaja 17.09.2019. 15:00h