52. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Predlog zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;
2. Predlog nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2019. godinu i
3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 28.09.2018. 9:30h
Kraj događaja 28.09.2018. 11:00h