50. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima;
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu;
3. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu;
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;
5. Predlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore;
6. Amandman na Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, koji su podnijeli poslanici Predrag Ivanović i Mirsad Murić;

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 13:10h
Kraj događaja 08.03.2018. 14:10h