51. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu;
2. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu;
4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Event Properties

Početak događaja 15.03.2018. 12:00h
Kraj događaja 15.03.2018. 13:30h