51. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu.
  2. Predlog nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2019. godinu;
  3. Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza Komisije za tržište kapitala i Izvještaj o stanju na tržištu kapitala za 2017. godinu;
  4. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014 – 2020, za 2017. godinu;
  5. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2017. godini i
  6. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 13.09.2018. 12:00h
Kraj događaja 13.09.2018. 14:00h