50. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Odbora

Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Odbora

 

  1. Izjašnjavanje o Predlogu zakona o industrijskim emisijama;
  2. Izjašnjavanje o Predlogu zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva;
  3. Izjašnjavanje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu;
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 05.03.2019. 10:30h
Kraj događaja 05.03.2019. 12:00h