49. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi;
  2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi;
  4. Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci;
  5. Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti;
  6. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore;
  7. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektro – energetskog potencijala Crne Gore;
  8. Predlog rezolucije o reindustralizaciji Crne Gore;
  9. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 26 st. 1 i 2 Zakona o upravnom sporu (,,Službeni list Crne Gore”, broj 54/16).

Event Properties

Početak događaja 07.03.2018. 13:00h
Kraj događaja 07.03.2018. 14:30h