49. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje (nedostatak kvoruma)

Lokacija: Plava sala


*Sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma

 

D N E V N I   R E D:

 

KONSULTATIVNO SASLUŠANJE

 

TEMA: “PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA SA OSVRTOM NA ZABRANU CIRKUSA SA ŽIVOTINJAMA U CRNOJ GORI“

****

Na Konsultativno saslušanje pozvana je:

  • Direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vesna Daković.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

  • Savjeta za građansku kontrolu rada policije;
  • NVO „Korina Animals“;
  • NVO „Mreža za zaštitu pasa i mačaka u Crnoj Gori“.

 

Event Properties

Početak događaja 13.03.2019. 12:00h
Kraj događaja 13.03.2019. 13:00h