49. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Mjesto: Plavi salon

 

Dnevni red

  1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Event Properties

Početak događaja 05.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 05.12.2019. 12:30h