49. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.07.2018. 12:00h
Kraj događaja 16.07.2018. 13:30h