48. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu;

2. Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2017. godini (na uvid);

3. Izvještaj o stabilnosti cijena u 2017. godini (na uvid);

4. Godišnji finansijski izvještaj Centralne banke Crne Gore sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2017. godinu (na uvid);

5. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2017. godinu;

6. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2017. godinu i

7. Izvještaj o radu sa Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu;

8. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2017. godinu;

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama i

10. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2017. godinu.

 

Event Properties

Početak događaja 05.07.2018. 10:00h
Kraj događaja 05.07.2018. 11:30h