48. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:
  • Ministarstvo odbrane
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova i
  • Agenciju za nacionalnu bezbjednost
  1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:
  • Ministarstvo odbrane
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova i
  • Agenciju za nacionalnu bezbjednost
  1. Tekuća pitanja

 

Event Properties

Početak događaja 02.12.2019. 10:00h
Kraj događaja 02.12.2019. 12:00h