48. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

 - Usvajanje Zapisnika sa 46. i 47. sjednice Odbora-

 

  1. Razmatranje Zahtjeva za razrješenje, broj:00-63-14/18-115 od 28. septembra 2018. godine;
  2. Donošenje rješenja o razrješenju ranijeg savjetnika potpredsjednika Skupštine Crne Gore;
  3. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 08.10.2018. 12:00h
Kraj događaja 08.10.2018. 13:30h