46. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

1. Amandman na Predlog zakona o strancima, koji je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

2. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora, koje je podnijela poslanica Marija Ćatović;

3. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je podnio poslanik Mićo Orlandić.

Event Properties

Početak događaja 14.02.2018. 15:00h
Kraj događaja 14.02.2018. 16:00h