46. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Odbora -

- Usvajanje Zapisnika sa 41. sjednice Odbora -

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 13.02.2019. 11:00h
Kraj događaja 13.02.2019. 12:30h