46. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate;
  1. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi za period 1. decembar 2016 – 15. decembar 2017. godine;
  1. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat – projekat Luštica Bay za period 1. decembar 2016 – 31. decembar 2017. godine;
  1. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za 2017. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2017. godinu;
  1. Pokretanje postupka za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 21.06.2018. 10:15h
Kraj događaja 21.06.2018. 12:30h