46. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

 - Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Odbora-

          

  1. Pokretanje postupka imenovanja Opštinske izborne komisije Tuzi;
  2. Pokretanje postupka za izbor sedam članova Komisije za vrednovanje (čl. 36j – 36l Zakona o manjinskim pravima i slobodama);
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 24.09.2018. 13:00h
Kraj događaja 24.09.2018. 14:30h