45. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 40, 41, 42, 43. i 44. sjednice Odbora -

  1. Predlog Zakona o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije;

 

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Minamata konvencije o živi.

Event Properties

Početak događaja 21.11.2018. 12:00h
Kraj događaja 21.11.2018. 13:00h