45. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu;
3. Predlog zakona o dopuni Zakona o mladima; i
4. Predlog zakona o dopuni Zakona o Državnom tužilaštvu.

Event Properties

Početak događaja 14.02.2018. 10:30h
Kraj događaja 14.02.2018. 12:00h