45. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Mjesto: Plava sala


Dnevni red:

Konsultativno saslušanje Dragice Sekulić, ministarke ekonomije, Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, na temu »Rodni aspekti mjera preduzetih tokom pandemije virusa COVID-19«

 

Event Properties

Početak događaja 22.06.2020. 11:00h
Kraj događaja 22.06.2020. 12:00h