45. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Amandmani (četiri) na Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, koji su podnijeli poslanici:

    - Branka Tanasijević, Andrija Popović, Boris Mugoša i Marta Šćepanović (broj: 26-1/19-3/4) – tri amandmana;
    - Dr Draginja Vuksanović Stanković (broj: 26-1/19-3/6) – jedan amandman

Event Properties

Početak događaja 06.12.2019. 14:45h
Kraj događaja 06.12.2019. 16:00h